De Tien Geboden, De weg naar Genezing

Vandaag spreekt priester Karel Loodts tijdens de vastenretraite in deze Goede Week over de tien geboden en de weg naar genezing. Hoe kunt u als christen het doel waarvoor u bent geschapen ontdekken? De Vastentijd is een tijd van bezinning, meer inzicht krijgen in mijn leven, aandacht voor de liefde tot God en de naaste. We kunnen onze Schepper vragen om licht, inzicht, leiding. We vragen: toon me mijn fouten en geef me liefde zodat ik spijt en berouw krijg.

Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
De Tien Geboden, De weg naar Genezing
/

Deze post heeft 5 reacties

 1. Het is toch één uur nuchter blijven voor het ontvangen van de Heilige Communie en niet één uur nuchter blijven voor aanvang van de Heilige Mis? Of vergis ik me?

 2. Ik heb alvast “via Herbeluistering”
  het gebed aan het begin,
  genoteerd op een blaadje en wil dit regelmatig terug bidden… weer prachtige uitzending
  BEDANKT🙏👍👍👍

 3. Hartelijk dank voor het mooie slotgebed.

 4. Gij zult niet doden. Dood niet, geef geen ergernis. Zalig die vrede brengen, want ze zullen kinderen van God genoemd worden. De oplossing van de oorlog in Oekraïne is veiligheid en samenwerking. Wanneer de Heer niet waakt, waken vergeefs de knechten. Wanneer de Heer niet coöpereert, coöpereren vergeefs de knechten.
  Vlucht het stelen en bedriegen, ook de achterklap en het liegen. Christus is de waarheid en geeft zichzelf om het echte leven te geven. Petrus en Judas respectievelijk liegt en steelt , zijn egoïstisch. Petrus bekeert zich daarna terug tot het leven van Jezus Christus.
  Judas doodt zichzelf. De zondaars doden Jezus Christus. Christus geeft nieuwe kansen aan zondaars. Zondaars kunnen zich terug tot God keren en opstaan. Jezus Christus is verrezen , Hij verrijst, Hij overwint.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten