Biddende Moeders

Ook in deze Paastijd komt de gebedsgroep Biddende Moeders samen in de studio’s van Radio Maria.