Gebedsuur biddende moeders

Tijdens het gebedsuur van de biddende moeders vertrouwen we onze aan de Heer toe.

Wenst u dat we samen met u bidden voor uw kinderen en kleinkinderen? Aarzel dan zeker niet om de namen van uw kinderen en kleinkinderen door te geven aan Radio Maria. Dit kan via telefoon (016 41 47 47), of via een reactie op dit artikel.

Biddende moeders roepen op tot gebed

De biddende moeders wensen van 4 februari tot 10 februari speciaal te bidden voor het einde van de pandemie, dit met psalm 145 en het Jericho gebed.

Voor de mensen die het wensen, kan men de volgende psalm en gebed thuis bidden:

Mijn Heer, mijn God, U wil loven en prijzen. U komt alle eer toe! U bent onze beschermer en leider. U bent onze schepper. Voor U is niets onmogelijk!

Wij vragen om deze pandemie van ons weg te nemen. Zuiver de lucht, zuiver de huizen, de gebouwen, zuiver onze harten, gedachten, gevoelens. Genees ons.

U bent onze koning ! U komt alle lof toe.

Wij vertrouwen al onze gedachten en gebeden aan U toe.

Dank U Heer.

 

Psalm 145

Een loflied. Van David.
U mijn God – koning! – wil ik verheffen, uw naam zegenen: immer, voor eeuwig; zegenen die Gij zijt, dag aan dag, uw naam loven: immer, voor eeuwig.
Groot is de Heer, hoog te loven, nooit is te doorgronden zijn grootheid. 
Geslacht na geslacht roemt uw werken, maakt gewag van uw daden van macht:  van uw majesteit, stralend in luister, van uw wonderen zij ook mijn woord;  bij de mare hoe duchtig Gij ingrijpt zij uw grootheid ook mij op de lippen.
Al uw goedheid: steeds weer geroemd, uw gerechtigheid: jubelend bezongen. 
Genadig de Heer en barmhartig, lankmoedig, rijk aan ontferming; de Heer geeft wat ieder behoeft: alle schepselen omvat zijn erbarmen. 
Al uw werken, Heer, spreken uw lof, dankbaar zegenen U uw getrouwen; sprake gaat van uw goddelijk rijk en getuigenis van uw vermogen: opdat de mens weet van uw macht, van uw koningschap, stralend in luister.
Uw heerschappij blijft: de eeuwen door, uw rijk duurt: geslacht na geslacht.  De Heer schraagt wie dreigen te vallen, Hij richt de gebogenen op.
Aller ogen wachten: op U die het voedsel geeft, altijd weder 
Gij opent uw hand en verzadigt uit uw overvloed alles wat leeft. 
Gerecht is de Heer in zijn wegen, genadig in al wat Hij doet; de Heer is wie Hem aanroept nabij, elk die Hem aanroept in vertrouwen. 
Hij geeft die Hem vrezen hun nooddruft, hoort hun bange klacht en verlost hen.
De Heer behoedt wie Hem lief heeft, doch wie zich van Hem afkeert verdelgt Hij.
De lof Gods is mij op de lippen: moge alles wat leeft zegenen zijn heilige naam.
Immer, voor eeuwig. 

Dit bericht heeft 6 reacties

 1. Marie-Christine

  Graag ook gebed voor mijn dochters en hun partner, evenals de namen van 3 kinderen die in moeilijke omstandigheden opgroeien:
  Elke, Fangio, Giovanna, Kevin en Fiona, Léontien en Bjorn.

  Veel dank,

 2. Nicky Vermeiren

  Wilt u voor mijn dochter Jolien bidden die op reis vertrekt. Ik zal blij zijn als ze behouden terugkeert.

  1. Redactie

   Beste mevrouw Vermeiren,
   We bidden zeker voor een behouden terugkomst voor Jolien!
   Vriendelijke groeten,
   Radio Maria

 3. Inge bastyns

  Wil u morgen maandag 24 mei 2021 bidden voor mijn kinderen: Senne, Robin en Dorien.
  Dank u

  1. Redactie

   Beste mevrouw,
   We zullen tijdens het gebedsuur van de Biddende Moeders op maandag 31 mei bidden voor uw kinderen.
   Vriendelijke groeten,
   Radio Maria

 4. Gerarda Thienpondr

  Mooi initiatief van de biddende moeders
  De periode dat iedereen zal gevaccineerd zijn zal duren tot juni
  Zal het vaccin 6 maanden of 1 jaar of 2 jaar stand houden??
  Wij moeten alert blijven en in de toekomst blijven bidden terug massaal de weg naar de Eucharistie gaan
  De overheid kan het samenkomen in de ketken verbieden maar
  N O O I T het samenkomen van de harten voor te bidden voor hulp af te smeken en God te eren in zijn psalmen

Een reactie achterlaten