Een brief van Veronica Williams (oprichtster van Biddende Moeders) en twee gebeden

Beste zussen in Jezus,

Dank jullie allen voor jullie gebeden en goede wensen. Ook onze gebeden zijn verbonden met jullie allen. Het zijn echt moeilijke tijden en hierdoor is gebed des te belangrijker. Ik geloof dat niemand van jullie tijden gekend hebben, als die van nu. En nu ziet het er naar uit dat de virus aan het terugkeren is, hoewel wij dachten dat die onder controle was. Het is moeilijk te overzien wanneer hier een einde aan komt. Maar wij zijn dankbaar voor de belofte van Jezus Christus onze Verlosser aan ons allen – Hij is Degene die dingen kan veranderen! Hij heeft gezegd “Vraag en je zult het ontvangen”. Ja, ons vertrouwen ligt in deze belofte en wij weten dat ons deel in dit verhaal is, dat wij BIDDEN!!

Met dit in het achterhoofd wil ik aan jullie allen vragen om mensen aan te spreken en zich aan te sluiten bij het dagelijks gebed. Velen van jullie bidden dit misschien reeds, maar geef het door opdat nog meer moeders dit gebed zouden bidden. Het andere zo belangrijke gebed is het gebed voor vernieuwing.

Ik herinner mij dat een priester mij hierop zei, kerken kan men verplichten te sluiten, maar moeders die bidden, die kan niemand tegenhouden ! Het is zo’n Zegen dat wij zo verbonden leven met alle ‘biddende moeders’ van over de ganse wereld.

Moge God jullie allen zegenen !

Met liefde in Jezus

Veronica


Dagelijks gebed

Goede Vader in de hemel,
Wij vragen om uw leiding en bescherming
wanneer wij vandaag met U wandelen.
Wij bidden voor onze gezinnen, families, vrienden
en allen die betrokken zijn bij:
biddende moeders, biddende vaders en
kinderen van geloof.
Zegen ons allen, Vader!
Bescherm ons tegen al het kwaad en
zend ons Uw Geest met alle gaven
die wij nodig hebben,om liefde en troost
te kunnen geven aan anderen.
We vragen om Uw Zegen.
Geef ons Uw vrede en bescherm ons allen.
Amen.

Gebed voor vernieuwing

Vader we bidden voor Vernieuwing.
Stort uw Geest uit over uw mensenen
geef ons een nieuwe kijk op uw glorie.
Een nieuwe ervaring van uw kracht,
een nieuwe trouw aan uw woord
en een nieuwe toewijding aan uw dienst.
Dat uw liefde mag groeien onder ons
en dat uw koninkrijk mag komen.
We vertrouwen U Vader voor de bescherming
tegen de listen van de duivel,
die alleen maar probeert om uw plannen
en doelen te vernietigen.
Wij verkondigen uw heerschappij in ons leven
en dat uw wil mag geschieden.
Amen

Voor meer informatie over de biddende moeders klik hier

Voor contact met de verantwoordelijke van de biddende moeders in ons land klik hier

Een reactie achterlaten

Menu sluiten