Bid voor ons arme zondaars.

Het oktobernummer van Porta Fidei nodigt u uit om het rozenkransgebed te bidden, in verbondenheid met het wereldwijde gebedsnetwerk van Radio Maria. Pater Jan Meeuws schrijft over de mysteries van de rozenkrans en het levensverhaal van de heilige Ignatius van Antiochië kan u helpen het mysterie van de eenheid van de Kerk rond het éne altaar van Christus te begrijpen. De rubriek ‘De leeswijzer’ sluit het nummer af met een presentatie van 3 nieuwe interessante uitgaven.

Menu sluiten