Beleef de vastentijd samen met Radio Maria

De vastenkalender van dit jaar biedt u voor aswoensdag en alle zondagen van de veertigdagentijd een catechese in voorbereiding van de hernieuwing van onze doopbeloften die tijdens de paaswake, op het hoogfeest van de verrijzenis van de Heer, kan worden uitgesproken samen met de gelovige gemeenschap.

SAMEN BIDDEN met RADIO MARIA
Bekijk het vaste dagelijkse gebedsprogramma van Radio Maria op pagina 21.
Op 25 maart, hoogfeest van de aankondiging van de Heer, Maria Boodschap, wordt de rozenkrans om 16 uur uitgezonden vanuit Nazareth. We bidden in verbondheid met de Wereldfamilie van Radio Maria.

Menu sluiten