Paul, Apostle of Christ

De film, met Jim Caviezel (bekend van The Passion of the Christ) als de Evangelist Lukas en James Faulkner als de Apostel Paulus, vertelt het einde van het leven van de heilige Paulus.
Video afspelen

In deze aflevering bespreken we de film ‘Paul, Apostle of Christ’. Deze film kwam uit in maart 2018 en verteld het verhaal van Paulus.

Paulus is gevangen in Rome. Keizer Nero heeft hem de schuld gegeven van de brand van Rome. Het zijn zware en donkere tijden voor de christenen. Tijden van zware vervolging, velen worden vermoord. Maar Lukas komt naar Rome, voor Paulus. Paulus kan, in deze donkere tijden, een boodschap doorgeven aan de gelovigen, een boodschap van hoop, geloof, liefde en vergeving. En dus schrijft hij de brieven aan de Efeziërs, Filippenzen, Colossenzen en aan Filemon, vanuit zijn cel.

Geef een reactie

Menu sluiten