view of vaticanJesus birthworld family rmcandlesradio maria headquartersmaria paintingpristersrosary and crosspope franciscovatican front viewmaria statuecandles and crucifixradio maria mixerrosary and bible
In het nieuws
03/11/2018 - 00:01

LITURGISCHE KALENDER 3 NOVEMBER

Dagelijks Woord

'Want al wie zichzelf verheft zal vernederd, en wie zichzelf vernedert, zal verheven worden.' Lc 14, 11


Liturgische kalender

Lezingen van de dag

Heiligen van de dag

02/11/2018 - 00:01

LITURGISCHE KALENDER 2 NOVEMBER

Dagelijks Woord

Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan. Mt 25, 40


Liturgische kalender

Lezingen van de dag

Heiligen van de dag

01/11/2018 - 00:01

LITURGISCHE KALENDER 1 NOVEMBER

Dagelijks Woord

Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil: Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Mt. 5, 11-12


Liturgische kalender

Lezingen van de dag

Heiligen van de dag

31/10/2018 - 17:37

De Rots in de Branding Allerheiligen 2018 om 8u50

Een bloemlezing uit de homilieën van de paus in het Santa-Martahuis, ingebed met vele mooie liedjes en in het teken van Allerheiligen en Allerzielen.

Enkele uitspraken:

“De gedachte aan de dood verlicht de beslissingen die ik dagelijks moet nemen…De dood is een feit, een erfenis en een herinnering…Wij zijn mannen en vrouwen op weg in de tijd. Een tijd die begint en een tijd die eindigt”.

”Christus blijft niet zitten om op ons te wachten, maar Hij bereidt voor ons een plaats. Dat heeft Hij beloofd…Hij werkt voor ons, door bij de Vader ten beste te spreken.”

Herhalingen:

Zondag om 8u50 en maandag om 20u.

In de Kijker