Klik hier indien u Radio Maria wilt blijven ondersteunen, en Radio Maria wilt bemoedigen in haar missie en verkondiging

In de Kijker

2de week van de Advent

We zijn in de tweede week van de advent!

Veni, veni, Emmanuel!

Geen FM licentie meer, Radio Maria gaat volledig digitaal!

De Vlaamse Regering heeft beslist om geen licentie toe te kennen aan Radio Maria voor haar uitzendingen via FM. Na intens beraad is Radio Maria tot het besluit gekomen om ook juridische stappen te ondernemen tegen de besluitvorming omtrent de FM-frequenties. Er zijn immers objectieve redenen om aan te nemen dat niet alles correct verlopen is. We vragen hiervoor zeker jullie gebed. Van harte dank!

Luisteraars kunnen nu al luisteren via de nieuwste technologie: DAB+. Ook via internetradio's kan men ons overal ontvangen. We blijven investeren in het radiomaken opdat onze boodschap voor iedereen toegankelijk blijft.

Voor meer informatie, aarzel niet ons te contacteren.