In de Kijker

De H. VADER PAUS FRANCISCUS VRAAGT OM GEBED

Paus Franciscus vraagt gebed om de Kerk te beschermen tegen het werk van de duivel

Tijdens deze maand oktober vraagt de Heilige Vader ons en alle gelovigen om een grotere inspanning in ons persoonlijk en gemeenschapsgebed.

Hij nodigt ons uit om elke dag de rozenkrans te bidden met de intentie dat de Maagd Maria de Kerk in deze tijden van crisis helpt, en elke dag tot de Aartsengel Michael te bidden zodat hij ons verdedigt tegen de aanvallen van de duivel. Volgens de spirituele traditie is Michael de leider van de hemelse legers en de beschermer van de Kerk (Openbaring 12,7-9).

Paus Franciscus nodigt ons uit het rozenkransgebed te eindigen met de oudste aanroeping tot de heilige Moeder van God, “Sub tuum praesidium”, evenals het traditionele gebed tot de heilige Michael, toegeschreven aan Paus Leo XIII

Onder uw bescherming:

Tot U nemen wij onze toevlucht: wees onze bescherming,
heilige Moeder van God,
wijs onze gebeden niet af
als wij in nood zijn,
maar verlos ons uit alle gevaren,
Gij, glorierijke en gezegende Maagd.

Het gebed tot de heilige Michael:

Heilige Aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn macht doet voelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

bron:Kerknet