“Zalig de zuiveren van hart want zij zullen God zien”

Deze uitzending behandelt een ander facet van de nederigheid: de zuivere bedoeling. De essentiële en vereiste voorwaarde om God te “zien” is volgens Jezus een zuiver hart. Zuiverheid heeft in de Bijbel, zoals trouwens ook in de omgangstaal, een zeer ruime betekenis. Het Evangelie insisteert vooral op twee vlakken: de zuiver bedoeling en de zuiverheid van zeden. In deze uitzending zal Diane Kets dieper ingaan op de zuivere bedoeling die het tegenovergestelde is van de hypocrisie.

Geef een reactie

Menu sluiten