Hoogfeest van het H. Hart

Het Hoogfeest van het Heilig Hart wordt op de derde vrijdag na Pinksteren gevierd en valt meestal in de maand juni. Daarom wordt de maand juni ook wel de ‘maand van het Heilig Hart’ genoemd.

De wortels van de devotie liggen in het Nieuwe Testament. De evangelist Johannes verhaalt van Jezus’ zijde, die door een lans doorboord werd. Door de lezing en de meditatie van de H. Schrift werd het doorboorde Heilig Hart van de Heer door vele heiligen vereerd als de bron van waaruit Gods Barmhartigheid en Mededogen opwelt. De geestelijke ervaringen van de verering van Jezus’ H. Hart hebben geleid tot een feest dat gevierd wordt door de universele kerk.
In 1672 gaf de bisschop van Rennes aan de religieuze congregaties van de H. Johannes Eudes (1601-1680) voor het eerst de toelating om een feest ter ere van het Heilig Hart van Jezus te vieren.

Tussen 1673 en 1675 had de heilige Margaretha-Maria Alacoque verschillende verschijningen van Jezus. Zij werd in 1647 geboren te Hautecour in Bourgondië, en trad in 1671 toe tot de kloosterorde van de Visitandinnen te Paray-le-Monial. Op 16 juni 1675 vroeg Jezus haar dat op vrijdag na het octaaf van Sacramentsdag een feestdag ter ere van Zijn Heilig Hart zou worden ingesteld. Ondanks veel tegenkantingen binnen haar eigen klooster zette de zuster zich met al haar energie in om de devotie tot het Heilig Hart te verspreiden. Daarbij kreeg zij steun van Claude de la Colombière, de overste van de Jezuïeten in Paray-le-Monial, die in datzelfde jaar de geestelijke begeleider van de zusters werd.

Hoewel Margaretha-Maria Alacoque reeds in 1675 een feestdag ter ere van het Heilig Hart vroeg, heeft het nog bijna 100 jaar geduurd vooraleer een eerste Heilig-Hartliturgie in Polen door paus Clemens XII werd toegestaan. Voor het opkomende rationele denken van de 17e eeuw en de strenge ascetische leer van het Jansenisme was de verering van het Heilig Hart een welgekomen antwoord waarin affectie en emotie aandacht krijgen. De officiële goedkeuring van de Heilig Hart-verering werd pas in 1854 door Paus Pius IX verleend. De derde vrijdag na Pinksteren werd tot Hoogfeest van het Heilig Hart voor heel de Kerk ingesteld. In 1873 werd door Pius IX de maand juni heel speciaal aan het Hart van Jezus toegewijd en in 1899 verscheen de encycliek Annum Sanctum van paus Leo XIII, waarin hij de wereld toewijdde aan het H. Hart van Jezus.

Menu sluiten