Meimaand – Mariamaand

Waar men gaat langs Vlaamse wegen, oude hoeve, huis of tronk, komt men U, Maria, tegen…

Van oudsher wordt de maand mei ook wel de Mariamaand genoemd.

De voorchristelijke feesten in onze streken naar aanleiding van de lente, werden gekerstend (christelijk gemaakt) door de aandacht te trekken op Maria. Zo werden kapelletjes opgehangen aan heilige bomen of erbij geplant, zodat de aandacht van de boom afgeleid werd naar Maria of de andere heilige die in het kapelletje werden vereerd.

Zo is er al enkele honderden jaren in de maand mei extra aandacht voor Maria. Er zijn dan op veel plaatsen processies. Maar niet alleen in de straten wordt er extra gebeden. In veel kerken wordt deze maand elke dag het rozenkransgebed gebeden. Ook wordt het Mariabeeld mooi versierd en nog meer mensen dan anders komen er even stil bidden en een kaarsje opsteken. Misschien een tip voor de maand mei om een uitstap of wandeling te maken naar een bedevaartsplaats of kapelletje toegewijd aan Maria om er te bidden en een kaarsje te branden.


Menu sluiten