Maart – Maand van Sint-Jozef

Video afspelen

Van de heilige Jozef weten we niet meer dan hetgeen het Nieuwe Testament van hem meedeelt, in het zogenaamde kindsheidsevangelie. Daaruit kennen wij hem als gewetensvol ten opzichte van haar die hij tot echtgenote heeft gekozen, zich bewust van zijn vaderlijke plicht met betrekking tot Jezus. Daarom kenmerkt het evangelie hem als rechtvaardig of rechtschapen, d.w.z. als trouw in zijn verplichtingen jegens God en de mensen. Terecht wordt zijn gedachtenis in de liturgie eerst en vooral rond het kerstfeest gevierd (zondag na kerstmis: feest van de heilige Familie). De datum 19 maart hangt mogelijk samen met een gedachtenis van de aartsvader Jozef.

Noveen tot Sint-Jozef

Almachtige en barmhartige God!
U hebt aan Uw Onbevlekte Moeder Maria de rechtvaardige heilige Jozef
als bruidegom gegeven en hem tot Uw voedstervader uitverkoren.
Verleen Uw Kerk door de verdiensten en op de voorbede van deze grote Heilige
de vrede en de rust, en ons de genade U éénmaal in de Hemel eeuwig te mogen aanschouwen.
U, die leeft en heerst met God de Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.


O Heilige Jozef,
U, die in alle noden uitkomst kan bieden,
U, die mogelijk maakt wat schijnbaar onmogelijk is.
Amen.

Deze post heeft een reactie

  1. Tof dat jullie St Jozef in de schijnwerpers plaatsen! Deze heilige verdient veel meer waardering dan dat Hij tot nu toe gekregen heeft . Dank ook voor jullie prachtige muziek .

Reacties niet meer mogelijk.

Menu sluiten